محمود پرسیده شده در 3 ماه پیش
یه سوال داشتم توشرکت مابراسخت وزیان اوراقدام کردیم که کمیته بدوی سخت وزیان اورماراتاییدکردشرکت اعتراض زدمجددابعدازسه ماه تجدیدنظربرگزارودوباره سخت وزیان اورتاییدشدایاشرکت میتونه دوباره به دیوان اعتراض کنه؟واصلادیوان اعتراض شرکت راقبول میکنه؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام بله کارفرما نیز میتواند از رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری شکایت کند و در فرض سوال چنانچه رای مطابق مقرره های قانونی ديوان عدالت اداری رای اداره کار را تایید می نماید

فهرست