سیروس پرسید 2 ماه قبل
سلام. چنانچه یک واحد تجاری از واحدهای تجاری یک آپارتمان تجاری – مسکونی که حق استفاده از مشاعات خود را از خود سلب و واگذار کرده آیا می تواند دوباره ادعا نماید حق استفاده از مشاعات را دارد و طرح دعوی نماید؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

سلام. مشاعات ساختمان امری نیست که با توافق زایل شود چرا که جزء قواعد آمره است. لذا توافقات خلاف آن باطل است.

فهرست