d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر منصور پرسید 12 ماه قبل
سلام سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید بنده باه شخصی وکالت تام داده ام برای همکاری با شخص سومی در خصوص ساخت و ساز یک ملک و جهت تسزیع در کار آن شخص که وکالت داده بودم همان وکالت را با همان کییت به شخص سوم تفویض نموده حال کار ساخت و ساز تمام شده و شخص سوم حصه بنده را انتقال نمی دهد الان من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام شما می توانید دعوای الزام به انتقال سهم خود را مطابق با قرارداد مشارکت و تقسیم نامه موجود و بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک را ارائه دهید.

فهرست