جلالی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

آیا مقررات مربوط به مستثنیات دبن شامل شرکت ها و اشخاص حقوقی می شود ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65 اجرای احکام مدنی مستثنیات دین نسبت به اشخاص حقیقی اعمال می گردد .

فهرست