افشین پرسید 1 سال قبل

با سلامبنده بواسطه دوستی با شخصی وجهت امتیاز آور بودن مدرک تحصیلی خودم ،با اخذ سهام زیر یک درصد به عنوان سهامدار و هیات مدیره این شرکت درآمدم ولی از این بابت درآمدی نداشتم.اداره مالیات بواسطه مالیات سالهای قبل ،نسبت به بستن حساب های بانکی همه اعضای هیات مدیره و بنده و توقیف اموال اقدام نموده که باعث ضرر و زیان از این ناحیه برای من شده است.لطفا راهنمایی کنید:1-با توجه به زیر یک درصد بودن سهم بنده در شرکت و اینکه جز صاحبین امضا مجاز نمیباشم،آیا اداره مالیات مجاز به این اجحاف میباشد؟2-جهت اعاده ضرر وزیان ناشی از عملکرد شرکا و شرکت به چه طریقی میتوانم عمل کنم؟

1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله متاسفانه جهل به مسولیت های حقوقی باعث میشه چشم بسته دچار چنین مسائلی شوید