d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aافشین پرسید 12 ماه قبل

با سلامبنده بواسطه دوستی با شخصی وجهت امتیاز آور بودن مدرک تحصیلی خودم ،با اخذ سهام زیر یک درصد به عنوان سهامدار و هیات مدیره این شرکت درآمدم ولی از این بابت درآمدی نداشتم.اداره مالیات بواسطه مالیات سالهای قبل ،نسبت به بستن حساب های بانکی همه اعضای هیات مدیره و بنده و توقیف اموال اقدام نموده که باعث ضرر و زیان از این ناحیه برای من شده است.لطفا راهنمایی کنید:1-با توجه به زیر یک درصد بودن سهم بنده در شرکت و اینکه جز صاحبین امضا مجاز نمیباشم،آیا اداره مالیات مجاز به این اجحاف میباشد؟2-جهت اعاده ضرر وزیان ناشی از عملکرد شرکا و شرکت به چه طریقی میتوانم عمل کنم؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

بله متاسفانه جهل به مسولیت های حقوقی باعث میشه چشم بسته دچار چنین مسائلی شوید

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست