رمضانی پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام بنده اشخاص شاغل در کارگاه و ساختمانهای مجاور را بیمه کردم آیا این هزینه ها را می توانم از کارفرما بگیرم؟یا تماما به عهده خودم است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

مسئولیت حفاظت از اشخاص ثالث و املاک و تاسیسات مجاور به استناد بند ب ماده21 شرایط عمومی پیمان، به عهده خود پیمانکار است.

بنابراین هزینه بیمه اشخاص مذکور و کلیه هزینه های مرتبط بر عهده خود شماست

فهرست