مسئولیت نماینده صاحب کالا در مقابل کالا قبل از تسلیم اظهارنامهدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیمسئولیت نماینده صاحب کالا در مقابل کالا قبل از تسلیم اظهارنامه
شفیعی پرسید 2 سال قبل
سلام بنده به عنوان نماینده صاحب اصلی کالا، قبل از اینکه اظهارنامه را تسلیم کنم 200 عدد از بسته ها را جهت کسب مشخصات کالا باز کردم آیا من نسبت به این تعداد بسته باز شده مسئول شناخته می شوم در مقابل صاحب اصلی کالا؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر قبل از تسلیم اظهارنامه شما به عنوان نماینده قانونی صاحب کالا با تقاضای کتبی و ارائه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، می توانید کالای خود را رؤیت و به توزین بسته ها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.