d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aملکی پرسید 1 سال قبل
راننده کامون هستم که در زمان حمل کالا به گمرک , کوه ریزش کرد و علاوه بر مسدود شدن راه به کالاها آسیب وارد شد , آیا مسئولیتی متوجه من می باشد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

زمانی که خسارت وارده به علت قوه قهریه باشد . متصدی حمل و نقل از مسئولیت مبرا است .

فهرست