عسکری پرسید 9 ماه قبل
با سلام: اگر برگه کسر از اقساط ضامن تسهیلات بانکی جعلی باشد و جعل آن هم ثابت شده باشد آیا بانک می تواند بعد از اعلام جعلی بودن برگه کسر از اقساط ضامن تسهیلات بانکی، اقساط معوق وام گیرنده را از ضامن کسر نماید؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

برداشت از حقوق بعد از جعلیت برگ کسر حقوق خلاف و حقوق های کسر شده قبلی هم باید عودت شود. و در صورت عدم پرداخت می توان مطالبه نمود و کسر بعد از جعل هم می تواند تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و جرم است.

فهرست