کاضمی پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام بنده یک فقره چک 100 میلیونی از شرکت گرفتم که هر دو مدیر عامل شرکت روی چک امضا زدن با این حساب مسئول اصلی که بخوایم اقدام کنیم چه کسی است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

شرکت و هر دو مدیر عامل مسئولیت تضامنی دارند شرکت به میزان 100 میلیون و هر یک از دو مدیر عامل تا میزان 50 میلیون تومان مسئولیت دارند در واقع مسئولیت به تعداد مدیران امضاء کننده سرشکن می شود.

فهرست