مسئولیت در پرداخت جریمه های گمرکی برای شرکتی که نمایندگی در ایران ندارددسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیمسئولیت در پرداخت جریمه های گمرکی برای شرکتی که نمایندگی در ایران ندارد
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکرم پور پرسید 1 سال قبل
سلام میشه بفرمایید مسئول اصلی پرداخت جریمه در اضافه تخلیه و کسر تخلیه در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند چه کسی است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در خصوص شرکت شما گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ نماید. در خصوص شرکت های حمل و نقلی که که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور مسئول پرداخت جریمه های اضافه تخلیه و کسر تخلیه را برعهده دارند.

فهرست