مسئولیت در پرداخت جریمه های گمرکی برای شرکتی که نمایندگی در ایران ندارددسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیمسئولیت در پرداخت جریمه های گمرکی برای شرکتی که نمایندگی در ایران ندارد
کرم پور پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام میشه بفرمایید مسئول اصلی پرداخت جریمه در اضافه تخلیه و کسر تخلیه در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند چه کسی است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

در خصوص شرکت شما گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ نماید. در خصوص شرکت های حمل و نقلی که که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور مسئول پرداخت جریمه های اضافه تخلیه و کسر تخلیه را برعهده دارند.

فهرست