احیایی پرسید 2 سال قبل
بنده می بایست مهریه یک دستگاه ماشین از همسرم را توقیف کردم که ارزیابی گردید و مبلغ 500 میلیون تومان قیمت پایه تعیین شد البته پیش از آن بابت 200 میلیون در رهن کسی بوده است. در آگهی مزایده اشاره ای به در رهن بودن نشده است سوال من این است که الان مرتهن قصد شرکت در مزایده را دارد آیا ایشان باید 200 میلیون رهن رو کم کنه و مابقی رو واریز کنه؟ و اینکه چون در آگهی اشاره ای به رهن بودن قسمتی از مال اشاره ای نشده باید اصلاح بشه؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله مرتهن می تواند در مزایده شرکت کند و مبلغ رهن را کسر و مابقی باید واریز نماید و چون در آگهی اشاره ای به رهن بودن بخشی از مال نشده باید تقاضای اصلاح آگهی و انتشار مجدد آن را بنمائید.