d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمرتضی پرسید 1 سال قبل

سلام – بنده در یک شرکت تولید قطعات موتور کار می کنم. حقوق و ساعت و مزایا طبق وزارت کار پرداخت می شود. بنده 3 ماه پیش پدرم فوت شدند و بنده 3 روز درگیر کارهای مراسم بودم و سرکار نرفتم. شرکت این سه روز رو برای بنده مرخصی بدون حقوق رد کردند و جزو مرخصی های عادی ماهانه بنده حساب کردند. می خواستم ببینم آیا می توانند همچین کاری بکنند؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر ، طبق ماده 73 قانون کار ، کلیه کارگران در مواردی حق برخورداری از سه روز مرخصی با حقوق را دارند که این موارد عبارتند از:

1-ازدواج دائم

2-فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان

فهرست