پدیده پرسید 2 ماه قبل
سلام. می خواستم بدانم آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه شهرداری ها را دارند؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. طبق بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1394 شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به دعاوی علیه شهرداری ها را ندارند.

فهرست