پدیده پرسید 1 سال قبل
سلام. می خواستم بدانم آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه شهرداری ها را دارند؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1394 شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به دعاوی علیه شهرداری ها را ندارند.