احمدی پرسید 2 سال قبل
با درود. براساس ماده 180 قانون کار، از مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت شکایت کردم و منتظر پاسخ آن هستم؛ لطفا بفرمایید که مدت زمان رسیدگی به این پرونده چقدر است و پرونده از چند دادگاه باید عبور کند؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

درود به شما؛ زمان استاندارد رسیدگی به پرونده‌های حقوقی کار، معمولا سه ماه است؛ البته با توجه به پیچ و خم‌های احتمالی، ممکن است تا 6 ماه هم طول بکشد. تعداد دادگاه‌ها نیز براساس گستردگی و میزان اعتراض‌ها به رای دادگاه، متفاوت خواهد بود؛ نهایتا سه دادگاه درباره پرونده شما، اظهار نظر می‌کنند و در نهایت، رای قطعی صادر می‌شود.