رضا پرسیده شده در 3 ماه پیش
باسلام. میشه بفرمایید برای دادخواست الزام به فک رهن چه مدارکی لازم است داشته باشیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

برای دادخواست الزام به فک رهن، اصل سند مالکیت، نامه فک رهن از بانک خطاب به دفترخانه . حضور صاحب سند در دفترخانه یا حضور نماینده تام الاختیار بانک در محضر جهت فسخ اقاله یا اقرار نامه فسخ را ارائه دهید

فهرست