d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا پرسید 1 سال قبل
باسلام. میشه بفرمایید برای دادخواست الزام به فک رهن چه مدارکی لازم است داشته باشیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

برای دادخواست الزام به فک رهن، اصل سند مالکیت، نامه فک رهن از بانک خطاب به دفترخانه . حضور صاحب سند در دفترخانه یا حضور نماینده تام الاختیار بانک در محضر جهت فسخ اقاله یا اقرار نامه فسخ را ارائه دهید

فهرست