اکبری پرسید 2 ماه قبل
با سلام

قصد دارم ملک را تخریب و در زمین آن اقدام به احداث آپارتمان نمایم آیا آماده سازی زمین نیاز به مجوز شهرداری دارم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله براساس ماده 100 قانون شهرداری هرگونه عملیات اجرایی نیاز به اخذ مجوز اط شهرداری دارد

فهرست