نوروزی پرسید 2 سال قبل
سلام و عرض ادب: میشه بفرمایید که اگر قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده، مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش چگونه خواهد بود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با کسر سود 20 % از روی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود 40 % از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.