نسیمی پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام ما بار مواد پلاستیکی وارد کردیم آیا پس از فروش کالای وارداتی و پرداخت حقوق گمرکی، مالیاتی به کالای ما تعلق می گیرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله، مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم از دارنده کارت بازرگانی اخذ می گردد.

فهرست