d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسمیرا پرسید 1 سال قبل
سلام‌. خوب هستین؟ میخواستم‌ بدونم برای دادن لایحه ی دفاعیه به دادگاه باید حتماً در برگه مخصوص دفاعیه نوشت اون رو؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. ممنون، امیدوارم شما هم خوب باشید. برای تقدیم لایحه تشریفاتی در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر نشده و در هر نوع اوراقی قابل تقدیم و ارائه است. موقث باشید.

فهرست