خانزاده پرسید 2 سال قبل
سلام جناب من از اینترنت خدمتون آشنا شدم ودر رابطه، به ابلاغ درتاریخ 18مرداد 1400بابت رای ازاداره پنجم بامهلت 10روزه اعتراضم به رای اداره پنجم تبت اسناد بابت توقیف 1دانگ تنها منزل مسکونی که درآن زندگی میکنم با زوجه بابت مهریه که اسناد بربندالف ماده 61 اصلاحی اداره تبت واسناد داشته وجهت اعتراضم اسناد به ماده 169 و170 همین آیین نامه مزبور مبنی بررسیدگی به اعتراضم به رای واقدامات رییس اداره پنجم تبت واسناد به هیات نظارت نموده بنده لایحه اعت اصی تهیه نمودم که اجازه بفرمایید ازهمین جا خدمتون ارسال نمایم یاحضورا باتعیین وقت بخدمت برسم تا درصورت مشاوره و تایید شمانسبت به لایحه اعتراضیم ارسال به اجرائیه تبت نمایم لطف بفرمایید مبلغ مشاوره تون چقدره تاتقدیمتون کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خواهش میکنم لطفا مدارکتون دو ارسال فرمایید