ياسر دهقاني فرد پرسیده شده در 2 هفته پیش
در سال ٧٠ من يك مسافرخانه در شهرستان خريداري كرده و سال ٧٥ سند منگوله دار ميگيرم ولي متاسفانه ٤ ماه بعد يكي از بومي هاي محل اقدام به جعل مبايعه نامه بدون اطلاع اينجانب مينمايد و سند تك برگ ميگيرد و ما اين موضوع را تازه متوجه شديم و در حال حاظر ملك تحت تصرف بومي ميباشد .چه راه كاري من در پيش دارم و آيا ميشود اميد به باز پسگيري ملك دارم يا خير
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

سلام باید مدارک شما بررسی شود

فهرست