کاملی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده مالک ملکی هستم که حدود 300 متر مربع است طبق درخواست برادرم ملکم را برای مدت کوتاهی جهت نگهداری در اختیار وی قرار دادم. اما ایشان در آن ملک اقدام به ساخت بنا نموده و از تحویل آن به من خودداری می کند. چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید دادخواست خلع ید ارائه دهید و چنانچه در آنجا ساخت و سازی کرده تقاضای قلع و قمع را نیز بنمائید.