d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاملی پرسید 12 ماه قبل
سلام. بنده مالک ملکی هستم که حدود 300 متر مربع است طبق درخواست برادرم ملکم را برای مدت کوتاهی جهت نگهداری در اختیار وی قرار دادم. اما ایشان در آن ملک اقدام به ساخت بنا نموده و از تحویل آن به من خودداری می کند. چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. شما باید دادخواست خلع ید ارائه دهید و چنانچه در آنجا ساخت و سازی کرده تقاضای قلع و قمع را نیز بنمائید.

فهرست