نایبی پرسید 2 سال قبل
سلام. دو تا برادر به مشکل برخوردن و یکی از برادرها اون یکی رو به قتل رسونده. از آنجایی که رضایت را ولی دم باید بده که پدر و مادر هر دوی این برادر ها می شود ، رضایت داده اند و جدای از رضایت کشته شدن پسرشان توسط برادرش را منکر می شوند. اما همسر مقتول خواهان قصاص برادر همسرش است و از همسرش دو فرزند هم دارد. آیا می تواند تقاضای حکم قصاص کند یا فقط پدر و مادر مقتول می توانند همچین درخواستی بکنند؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام پدر و مادر و فرزندان ولی دم می باشند و فقط اینها حق دارند تقاضای قصاص نمایند اگر یکی از فرزندان صغیر باشند تقاضای قصاص یا عفو با ولی قهری اوست.