d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنایبی پرسید 1 سال قبل
سلام. دو تا برادر به مشکل برخوردن و یکی از برادرها اون یکی رو به قتل رسونده. از آنجایی که رضایت را ولی دم باید بده که پدر و مادر هر دوی این برادر ها می شود ، رضایت داده اند و جدای از رضایت کشته شدن پسرشان توسط برادرش را منکر می شوند. اما همسر مقتول خواهان قصاص برادر همسرش است و از همسرش دو فرزند هم دارد. آیا می تواند تقاضای حکم قصاص کند یا فقط پدر و مادر مقتول می توانند همچین درخواستی بکنند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام پدر و مادر و فرزندان ولی دم می باشند و فقط اینها حق دارند تقاضای قصاص نمایند اگر یکی از فرزندان صغیر باشند تقاضای قصاص یا عفو با ولی قهری اوست.

فهرست