ایوب پرسید 2 ماه قبل
همسرم تقاضای طلاق و مهریه نموده است آیا امکان دارد مهریه را دادگاه قسط بندی نماید ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله امکان پذیر می باشد می بایست درخواست اعسار دهید .

فهرست