ایوب پرسید 2 سال قبل
همسرم تقاضای طلاق و مهریه نموده است آیا امکان دارد مهریه را دادگاه قسط بندی نماید ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله امکان پذیر می باشد می بایست درخواست اعسار دهید .