الهام پرسید 1 سال قبل
با سلامملکی راجهت مشارکت درساخت قراردادبستیم ولی متاسفانه شرایط فسخ وزمان را نگذاشتیم وتا کنون که یکسال میگذرد هیچ اقدامی انجام نداده است حتی قراربودسه واحد مسکونی برای ما اجاره کندهنوز انجام نداده وپول پروانه هم واریز نکرده وملک چون در ورثه میباشدماپشیمون شدیم میخواهیم فسخ کنیم ولی سازنده که دو نفر میباشند اصلا راضی به فسخ نیستند اظهار نامه دادیم و48 ساعت مهلت جوابگویی دادیم آیا امکان فسخ داریم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام قرارداد مشارکت در ساخت باید مطالعه و بررسی شود.