d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aالهام پرسید 6 ماه قبل
با سلام

ملکی راجهت مشارکت درساخت قراردادبستیم ولی متاسفانه شرایط فسخ وزمان را نگذاشتیم وتا کنون که یکسال میگذرد هیچ اقدامی انجام نداده است حتی قراربودسه واحد مسکونی برای ما اجاره کندهنوز انجام نداده وپول پروانه هم واریز نکرده وملک چون در ورثه میباشدماپشیمون شدیم میخواهیم فسخ کنیم ولی سازنده که دو نفر میباشند اصلا راضی به فسخ نیستند اظهار نامه دادیم و48 ساعت مهلت جوابگویی دادیم آیا امکان فسخ داریم؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 5 ماه قبل

سلام قرارداد مشارکت در ساخت باید مطالعه و بررسی شود.

فهرست