ارجمندی پرسید 2 سال قبل
سلام شب بخیردوتا سوال دارم۱ برای ثبت یک فیلنامه چکار باید کرد؟۲ هزینه مشاوره جهت تنظیم یک قرارداد حقوقی هنری چقدر میباشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید