صدرا پرسیده شده در 2 هفته پیش
درود بر شما

در کنسرسیومی با کارفرما تمام تعهدات بر عهده یک شرکت قرار داده شده و شریک دیگر فقط پنج درصد از صورت وضعیت ها را بصورت ناخالص برداشت می کند در قالب یک تعهدنامه ثبتی

چطور می شود دادگاه را متقاعد نمود که این خلاف شرع و مادتین قانون مدنی بوده است؟

قرار دادی با همین عنوان انجام شده

و یک طرف تمام سرمایه و تضمین ها را داده و طرف دیگر فقط از صورت وضعیت ها،5 درصد بصورت ناخالص برداشت می نموده

آیا قانونی بوده؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

سلام شما میفرمایید کنسرسیوم ،بله با توجه به مفاد کنسرسیوم درست هست

ودر فرض سوال مشکلی نمی باشد

فهرست