d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصدرا پرسید 12 ماه قبل
درود بر شما

در کنسرسیومی با کارفرما تمام تعهدات بر عهده یک شرکت قرار داده شده و شریک دیگر فقط پنج درصد از صورت وضعیت ها را بصورت ناخالص برداشت می کند در قالب یک تعهدنامه ثبتی

چطور می شود دادگاه را متقاعد نمود که این خلاف شرع و مادتین قانون مدنی بوده است؟

قرار دادی با همین عنوان انجام شده

و یک طرف تمام سرمایه و تضمین ها را داده و طرف دیگر فقط از صورت وضعیت ها،5 درصد بصورت ناخالص برداشت می نموده

آیا قانونی بوده؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام شما میفرمایید کنسرسیوم ،بله با توجه به مفاد کنسرسیوم درست هست

ودر فرض سوال مشکلی نمی باشد

فهرست