پناهی پرسید 2 سال قبل
سلام. من پیمانکار هستم یک قرارداد پیمانکاری با شهرداری داشتیم که انجام دادیم اما طبق دستور کار، موارد دیگری را اعلام کردند که انجام دادیم اما حجم دستور کار بیشتر از حجم قرارداد شده است آیا می توانیم بابت مطالبات خود از شهرداری به کمیسیون ماده 38 شهرداری مراجعه کنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. خیر ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تنها در خصوص دعاوی ناشی از معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه باشند رسیدگی می نمایند و با توجه به اینکه اختلاف شما در خصوص دستور کار می باشد می بایست به دادگاه های عمومی حقوقی مراجعه نمائید.