ایمان فزونی تلوکی پرسید 2 سال قبل
ا درود و سلامبنده یک قرارداد مشارکت در شهرستان قائمشهر ، استان مازندران در سال 1394 داشته ام که مهلت پایان آن در سال 1396 بود و در مهرماه سال 98 با اظهارنامه ای با تاخیر بیش از حد سازنده اعلام فسخ نموده ام/البته در متن قرارداد نیز قید شده است که اگر سازنده بیش از 120 روز تاخیر داشته باشد قرارداد از طرف مالک می تواند یکطرفه فسخ شود.با این حساب دادگاه بدوی رای به فسخ نداد و همچنین تجدید نظر هم با استناد به اینکه حق فسخ امری است فوری و شما دیر اعلام به فسخ نموده اید ، دادخواست فسخ را رد نموده است.با این اوصاف آیا تاخیر در اعلام فسخ از دید قانون امری است قطعی یا اساسا این حکم سلیقه قاضی بوده و میتوان به آن اعتراض نمود؟و آیا اعلام فسخ محدودیتی دارد؟اگردارد ، در کدام ماده قانونی قید شده است؟ با سپاس
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله طبق حکم آمره قانون و قواعد عمومی خیارات اعمال حق فسخ در قرارداد فوری می باشد و احراز یا عدم احراز فوری بودن حسب نوع قرارداد و زمان اعمال حق فسخ و شرایط عرف بستگی به نظر قاضی دارد

ولی در فرض سوال شما به نظر می‌رسد احکام بدوی و تجدید نظر صحیح باشد