d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیروان پرسید 1 سال قبل
ما یه مشارکتی داریم که مالک زمین ادعا می کند برای حسن انجام کار تضمین می خواهند و جهت تضمین من باید ملک خود را بسپارم می خواستم ببینم آیا این در عرف رایج هست یا خیر و اینکه آیا باید در دفترخانه این کار انجام شود یا در متن قرارداد درج می شود؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله تضمین جهت حسن انجام کار در قراردادهای مشارکت در ساخت رایج می باشد و شما می توانید این شرط و مشخصات ملک که بابت تضمین سپرده می شود را در قرارداد درج نموده و در دفترخانه سند رهنی تنظیم نمائید تا در صورت ایفای تعهدات مالکین از آن فک رهن نموده و تضمین شما آزاد شود.

فهرست