d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسامان پرسید 12 ماه قبل
سلام پدر بنده راننده هست که با هماهنگی شرکت حمل و نقل باری را که شامل مجسمه های سرامیک بدون منفذ بوده دریافت و با انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقررات به سمت مرز خروجی می رود در گمرک کامیون را ایکس ری می کنند به جهت مشکوکیت یکی از مجسمه ها را می شکنند و متوجه می شوند درون یکی از مجسمه ها مواد مخد جاسازی شده است فار از شواهد بسیاری که بر بی گناهی پدر من دلالت دارد می خواهند که علیه صاحب کالا و سفارش دهنده شکایت کنند به نظر شما تحت چه عنوانی می توان از عامل اصلی از طرف راننده و شرکت حمل ،شکایت کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام در خصوص سوال شما لازم به ذکر است که در ابتدا باید ببینیم آیا علیه پدر شما هم شکایتی شده یعنی به عنوان متهم در پرونده می باشد یا خیر؟در صورتی که ایشان به عنوان متهم پرونده می باشد می توان با اسناد و مدارکی که فرمودید بی گناهی ایشان را اثبات نمود اما چنانچه از ایشان رفع اتهام شده باشد آیا از بابت خسارت وارده می خواهند طرح دعوا نمایند یا از باب اعاده حیثیت؟ با توجه به مبهم بودن سوال شما لطفا جهت راهنمایی دقیق تر با موسسه تماس حاصل نمایید.

فهرست