d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمجتبی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده کمک راننده هستم زمانی که داشتم به سمت بندر می رفتیم اتوبوسی را نگه داشتند و کالای قاچاق از آن پیدا کردند من به عنوان حمل کننده کالای قاچاق در پرونده هستم می خواستم ببینم با وجود اینکه من مالک و راننده ماشین نبوده ام و تنها کمک راننده بودم و از کالای قاچاق هم هیچ اطلاعی نداشتم محکوم می شوم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. چنانچه صحت اظهارات شما محرز گردد محکوم نمی شدید و مالک ماشین و راننده اصلی و مالک کالاها محکوم به پرداخت جریمه نقدی می گردند.

فهرست