d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامینی پرسید 1 سال قبل
سلام از بنده 3 تا ماشین ظرفشویی بوش گرفتند و من فقط حامل آن بودم مالک هم آمده و اقرار کرده که کالاها متعلق به ایشان هست ماشین هم برای من نیست که دستور داده شده مبلغ ماشین ارزیابی شود و نظر قاضی بر این است که من متهم می باشم و مالک را داخل پرونده نمی کند. من چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید در شعبه بدوی تعزیرات مدارک و دفاعیات خود را ارائه نمائید و در صورت صدور رای به ضرر شما می توانید در دادگاه تجدیدنظر تعزیرات اعتراض نمائید.

فهرست