d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبیات پرسید 1 سال قبل
سلام من 28 هزار دلار در فرودگاه شیراز از من گرفتند و در حکم اولیه رای بر استرداد 10 هزار دلار به من شد و پرداخت جریمه و ضبط 18 هزار دلار صادر گردید من تجدیدنظر خواهی کردم که جریمه بخشیده شد اما 18 هزار دلار ضبط گردید. آیا من می توانم به این رای اعتراض کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. خیر رای صادره قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

فهرست