d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهین پرسید 1 سال قبل
سلام- اینجانب برای مدت 6 ماه در دفتری مشغول به کار بودم و حقوق وزارت کار هم می گرفتم. می خواستم بدونم برای این 6 ماع سنوات تعلق می گیرد یا خیر؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – خیر برای 6 ماه سنوات تعلق نمی گیرد و می بایست شما یک سال در جایی مشغول باشید تا سنوات به شما تعلق بگیرد.

فهرست