قابلی پرسید 2 سال قبل
باسلام. پدر بنده ده سال پیش سند زمین خود را برای برادرم در رهن اداره کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم گذاشت به مدت چهارسال و طی آن قرار شد ایشان بعد از چهار سال به ایران بازگردد و یک برابر مدت تحصیلات را در یکی از نقاط کشور خدمت نماید با توجه به اینکه ایشان بازنگشته وزارت علوم از فک رهن امتناع می نماید ما حاضر شدیم مبلغ مورد رهن را هم پرداخت کنیم و سند را فک رهن کنیم اما آنها قبول نمی کنند همچنین لازم به ذکر است که پدرم فوت شده است. راهکار مشکل ما چیست؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. شما باید دادخواست فک رهن را علیه وزارت علوم مطرح نمائید و مطمئنا دادگاه رای می دهد که در قبال پرداخت مبلغ مندرج در سند رهنی فک رهن صورت گیرد.