d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقابلی پرسید 1 سال قبل
باسلام. پدر بنده ده سال پیش سند زمین خود را برای برادرم در رهن اداره کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم گذاشت به مدت چهارسال و طی آن قرار شد ایشان بعد از چهار سال به ایران بازگردد و یک برابر مدت تحصیلات را در یکی از نقاط کشور خدمت نماید با توجه به اینکه ایشان بازنگشته وزارت علوم از فک رهن امتناع می نماید ما حاضر شدیم مبلغ مورد رهن را هم پرداخت کنیم و سند را فک رهن کنیم اما آنها قبول نمی کنند همچنین لازم به ذکر است که پدرم فوت شده است. راهکار مشکل ما چیست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید دادخواست فک رهن را علیه وزارت علوم مطرح نمائید و مطمئنا دادگاه رای می دهد که در قبال پرداخت مبلغ مندرج در سند رهنی فک رهن صورت گیرد.

فهرست