d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aثابتی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشم یکی از بستگان بابت وامی که می خواست از بانک بگیرد از من خواست که سند ملک خود را در رهن بانک بگذارم با این شرط که قول داد ظرف سه ماه سند دیگری جایگزین می کند و نسبت به ملک من فک رهن انجام می دهد الان ایشان به تعهد خود عمل نکرده من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. عقد رهن عقدی است که نسبت به مرتهن جایز است و تنها بانک است که می تواند آن را به هم بزند و راهن تا زمانی که این را ادا نکرده نمی تواند رهن را مسترد کند و تعهدی که ایشان به شما داده فاقد وجاهت قانونی است و تنها در صورتی می توانید ملک خود را فک رهن نمائید که مبلغ وام را پرداخت نمائید.

فهرست