ثابتی پرسید 2 ماه قبل
سلام. بنده مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشم یکی از بستگان بابت وامی که می خواست از بانک بگیرد از من خواست که سند ملک خود را در رهن بانک بگذارم با این شرط که قول داد ظرف سه ماه سند دیگری جایگزین می کند و نسبت به ملک من فک رهن انجام می دهد الان ایشان به تعهد خود عمل نکرده من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. عقد رهن عقدی است که نسبت به مرتهن جایز است و تنها بانک است که می تواند آن را به هم بزند و راهن تا زمانی که این را ادا نکرده نمی تواند رهن را مسترد کند و تعهدی که ایشان به شما داده فاقد وجاهت قانونی است و تنها در صورتی می توانید ملک خود را فک رهن نمائید که مبلغ وام را پرداخت نمائید.

فهرست