d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمراد حاصلی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده زمین مسکونی را خریداری کردم و برای ساخت و ساز که به شهرداری مراجعه کردم گفتند زمین 5 متر مربع تعریض دارد. آیا م توانم خسارت 5 متر مربع را از فروشنده مطالبه کنم؟ یا باید نسبت به فسخ معامله اقدام کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی امکان مطالبه خسارت از سوی شما نسبت به فروشنده نمی باشد. همچنین ماده 355 قانون مدنی نیز در این خصوص جریان ندارد البته باید قرارداد شما از این نظر بررسی شود تا ببینیم چه پیش بینی در این خصوص نموده اید.

فهرست