مهدی پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده ماشینی را فروخته ام که مبلغ ثمن در قالب چک به من پرداخت شد و شرط کردیم در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نشود معامله فسخ می گردد. اما در این مدت خریدار ماشین را به کس دیگری فروخته الان من چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. شما می توانید طبق شرطی که در مبایعه نامه درج نموده اید معامله را فسخ نمائید و اینکه ایشان مال را منتقل کرده فرقی در وضعیت شما نمی کند و ایشان با توجه به اینکه مال را منتقل کرده باید طبق ماده 286 قانون مدنی مثل آن و در صورتیکه مثل آن موجود نباشد قیمت آن را پرداخت کند.