شاه محمدی پرسیده شده در 3 روز پیش
آیا صدور حکم فسخ معامله ، ملازمه با استرداد ثمن دارد ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 20 ساعت پیش

بله دادگاه در رای خود می بایست آن را ذکر کند .

فهرست