سقایی پرسیده شده در 1 هفته پیش
سلام. من سه دانگ از یک باب خانه سه طبقه را از شخصی خریداری کردم اما ایشان نسبت به انتقال سند رسمی به نام بنده امتناع می کند در ذیل مبایعه نامه شرط شده هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند با پرداخت خسارت به طرف مقابل معامله را فسخ کند. آیا من می توانم طبق این شرط معامله را فسخ کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 روز پیش

باسلام. طبق ماده 401 قانون مدنی چنانچه برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. بنابراین طبق این شرطی که در مبایعه نامه درج کرده اید بیع باطل می باشد و شما می توانید ثمن معامله را مسترد نمائید.

فهرست