d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحسینی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ملکی را به شخصی فروختم و قسمتی از ثمن معامله را دریافت کردم و قسمتی از ثمن طی دو فقره چک پرداخت شد در قرارداد مقرر کردیم هر یک از چک ها برگشت بخورد قرارداد فسخ می شود چک اول پرداخت شد اما چک دوم برگشت خورد من هم طی اظهارنامه فسخ را اعلام کردم آیا دادگاه رای به نفع من می دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. چنانچه مبایعه نامه اینچنین توافق نموده اید بله می توانید دادخواست تنفیذ فسخ معامله را ارائه دهید.

فهرست