احمدی پرسید 2 سال قبل
سلام من خونمو قبل از شیوع کرونا مبایعنامه نوشتم و دو سوم مبلغ رو گرفتم با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن محل کارم و بازدید ندادن ملکهای مختلف نمیتوانم به تعهدهای خودم مبنی بر تحویل ملک اقدام کنم در شرایط فسخ مبلغی نوشته شده است اگر فسخ کنم مشمول مبلغ فسخ میشوم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما می توانید فسخ معامله را به جهت عیب بخواهید و یا ارش مبیع را به جهت معیوب بودن تقاضا نمایید در این صورت دعوای شما به کارشناسی ارجاع می گردد تا مابه التفاوت قیمت را تعیین نماید.