d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیخ الاسلامی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ماشینی را خریداری کردم و متوجه شدم مغبون گردیدم و سه ساعت بعد از معامله موضوع را اعلام کردم و طی اظهارنامه نیز فسخ را اعلام کردم. اگر دادخواست بدهم ثمن پرداختی به من مسترد می شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. موضوع دعوای شما به کارشناسی ارجاع می گردد و چنانچه کارشناس نظر دهد قیمت فروخته شده بیشتر از قیمت واقعی بوده است ،رای به نفع شما صادر می گردد.

فهرست