d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیروس پرسید 1 سال قبل
سلام. سنده ملکی را فروختم بدون اینکه پولی گرفته باشم خریدار رفته ملک را از مستاجر من تحویل گرفته و آن را به شخص دیگری فروخته آیا من می توانم معامله را فسخ کنم و ملکم را پس بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. چنانچه در مبایعه نامه حق فسخ نداشته باشید تنها می توانید مطالبه ثمن را بنمائید البته جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به بررسی مبایعه نامه شما می باشد.

فهرست