سیروس پرسید 1 سال قبل
سلام. سنده ملکی را فروختم بدون اینکه پولی گرفته باشم خریدار رفته ملک را از مستاجر من تحویل گرفته و آن را به شخص دیگری فروخته آیا من می توانم معامله را فسخ کنم و ملکم را پس بگیرم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. چنانچه در مبایعه نامه حق فسخ نداشته باشید تنها می توانید مطالبه ثمن را بنمائید البته جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به بررسی مبایعه نامه شما می باشد.