مرادوند پرسید 2 سال قبل
سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمائید. چنانچه زمین با مبایعه نامه عادی به فروش رسیده باشد و انتقالات پی در پی و اخذ سند توسط دست های بعدی صورت گرفته باشد و فروشنده پس از چندین سال با اطلاع به اضافه مساحت ، معامله با خریدار اول را فسخ کند وضعیت معاملات بعدی چه می شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

فسخ معامله اول باعث تملک مجدد زمین توسط بایع گردیده و او می تواند خلع ید ملک از آخرین خریدار را خواستار شود. البته این فرض در صورتی صادق است که بدون توجه به ماده 149 قانون ثبت حکم فسخ صادر شده باشد و اگر قائل بر جاری بودن بخش اخیر ماده 384 قانون مدنی باشیم مقدار زیاده مال بایع هست لذا باید دادخواست ابطال نسبت به مقدار اضافه داده شود نه فسخ معامله