d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمرادوند پرسید 1 سال قبل
سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمائید. چنانچه زمین با مبایعه نامه عادی به فروش رسیده باشد و انتقالات پی در پی و اخذ سند توسط دست های بعدی صورت گرفته باشد و فروشنده پس از چندین سال با اطلاع به اضافه مساحت ، معامله با خریدار اول را فسخ کند وضعیت معاملات بعدی چه می شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

فسخ معامله اول باعث تملک مجدد زمین توسط بایع گردیده و او می تواند خلع ید ملک از آخرین خریدار را خواستار شود. البته این فرض در صورتی صادق است که بدون توجه به ماده 149 قانون ثبت حکم فسخ صادر شده باشد و اگر قائل بر جاری بودن بخش اخیر ماده 384 قانون مدنی باشیم مقدار زیاده مال بایع هست لذا باید دادخواست ابطال نسبت به مقدار اضافه داده شود نه فسخ معامله

فهرست