سعادت پرسید 2 سال قبل
سلام. شخصی منزل حیاط دار را فروخته و در مبایعه نامه قید نموده ملک اعم از عرصه و اعیان متعلق به ایشان است اما الان که رفتیم دفترخانه مشخص شد عرصه وقفی می باشد. الان من می توانم معامله را فسخ کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. چنانچه در مبایعه نامه به صراحت قید شده باشد ملک اعم از عرصه و اعیان به شما فروخته شده و به جهت وقفی بودن عرصه و اینکه ملک موقوفی قابل خرید و فروش نیست می توانید معامله را فسخ نمائید.