سرمدی پرسیده شده در 3 هفته پیش
سلام، من در سال 96 ملکی را خریداری کردم. در مبایعه نامه قید گردید مساحت ملک 120 متر مربع می باشد، اما زمان تنظیم سند رسمی مشخص گردید ملک 105 متر می باشد. الآن من چکار میتوانم بکنم؟ آیا میتوانم معامله را فسخ کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 هفته پیش

ا سلام در خصوص سوال شما می توان به ماده 355 قانون مدنی اشاره نمود. طبق این ماده اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت اما در صورتی که مبایعه نامه شما به نحوی تنظیم شده باشد که این حق را برای شما قائل نشده باشد یعنی نوشته شده باشد در صورت کسری مساحت مبل ثمن به همان میزان محاسبه و مازاد به خریدار مسترد میشود، حق فسخ ندارید؛ برای راهنمایی دقیق نیاز به بررسی مبایعه نامه شما می باشد.

فهرست