مجتبی پرسید 2 سال قبل
سلام. پدر من ملکی داشت که حدود 10 روز پیش طبق مبایعه نامه فروخته. در مبایعه نامه قید شده تحویل یک ماه پیش از تنظیم سند اما یک متمم بعد از آن نوشتیم در آن قید کردیم تحویل همزمان با تنظیم سند می باشد خریدار چک ثمن را هم به ما داده ولی ما به بانک نرفتیم برای نقد کردن آیا می توانیم مبایعه نامه را فسخ کنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. شرایطی که ذکر کردید هیچکدام از موارد فسخ نمی باشد البته برای پاسخ دقیق تر نیاز به بررسی مبایعه نامه می باشد